Box 3 wijziging belastingheffing aangekondigd

Wijziging box 3

De overheid heeft aangekondigd de heffing in box 3 vanaf 2022 aan te passen. Het wetsvoorstel wordt in de zomer van 2020 verwacht. De strekking van de voorstellen is dat spaargeld vrijwel niet wordt belast. Een spaarsaldo tot € 440.000 is effectief zelfs geheel belastingvrij. Voor fiscaal partners betekent dit dat zij circa € 880.000 aan spaargeld kunnen aanhouden in box 3 zonder dat zij hierover belasting zijn verschuldigd. Voor het overige vermogen geldt een fictief rendement van 5,33%. Voor schulden geldt een forfaitair debetrendement van 3,03%. Over het inkomen wordt 33% vermogensrendementsheffing geheven. De huidige tarief van 30% wordt dus flink verhoogd. Samengevat komt het cijfermatig op het volgende neer:

Rekenvoorbeeld       heffing %
spaargeld
250.000 0,09% 0,03%
overig vermogen
1.000.000 5,33% 1,76%
schulden
-250.000
3,03% -1%
totaal vermogen   1.000.000    

De verschuldigde belasting is € 15.032, terwijl over ditzelfde vermogen momenteel € 12.406 wordt geheven. De extra heffing is € 2.626.

Het is belangrijk tijdig te anticiperen op de komende wijzigingen. Bijvoorbeeld door laagrenderende bezittingen in een BV onder te brengen of om obligaties te verkopen en spaargeld aan te houden. De bezittingen die naar verwachting goed renderen, houdt u in box 3. Laagrenderende bezittingen kunnen bijvoorbeeld zijn: staatsobligaties, vorderingen op kinderen, vorderingen en schulden tussen fiscaal partners. Vermogensstructurering zal dus nog belangrijker worden.  

Een ander gevolg van de aangekondigde wijziging raakt de estate planning. In het kader van vermogensoverdracht aan kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van de schenking onder schuldigerkenning. Door de voorgestelde wijzigingen wordt deze schenkingsvorm minder aantrekkelijk. 

voorbeeld
Een kind heeft € 100.000 te vorderen van de ouders.
Box 3-heffing kind: 33% x 5,33% x € 100.000 = € 1.759.
Aftrek box 3 ouders: 33% x 3,03% x € 100.000 = € 1.000. Jaarlijks nadeel € 759.

Een goede planning is hier belangrijk. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88