Besloten fonds voor gemene rekening

Voor wie? Bijvoorbeeld voor mensen die gezamenlijk vermogen willen beleggen. Of die het familiekapitaal bij elkaar willen houden. Voor de vererving van vermogen naar kinderen die beter geen zeggenschap over het vermogen kunnen krijgen, zoals verstandelijk gehandicapte kinderen. Voor deze (en andere) wensen  kan gebruik worden gemaakt van een Besloten fonds voor gemene rekening. In familieverband wordt een Fonds vaak ingezet om een deel van het familiekapitaal af te zonderen met als doel dit kapitaal van generatie op generatie over te dragen. Vaak wordt dan gesproken van een Familiefonds.

Structuur

De participanten (bijvoorbeeld de ouders en de kinderen) brengen vermogen bijeen in het fonds. In ruil daarvoor krijgen zij participaties uitgereikt waarvan de waarde gelijk is aan het door ieder ingebrachte bedrag. In de fondsvoorwaarden wordt onder andere vastgelegd op welke wijze en aan wie participaties overgedragen mogen worden. Ook wordt vastgelegd op welke manier er uitkeringen worden gedaan aan de deelnemers (de participanten).

Vaak wordt er een stichting opgericht die namens de participanten het fondsvermogen bewaart en beheert. Zo wordt er een goede splitsing aangebracht tussen economische en juridische eigendom. De participanten hebben de economische eigendom. De stichting is juridisch eigenaar. Het bestuur van de stichting bepaalt wat er met het vermogen gebeurt. Maar moet zich uiteraard wel houden aan de fondsvoorwaarden die door de participanten zijn opgesteld. Meestal zijn de oprichters van de stichting ook de eerste bestuursleden.

Fiscale aspecten

Het Fonds is fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat het Fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. De bezitters van de participaties betalen inkomstenbelasting over de waarde van hun bezit. Meestal betreft het een bezit in box 3, maar dat is niet noodzakelijk. Voor de fiscale transparantie is wel vereist dat:

  1. participaties slechts vrij kunnen worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van een participant of aan het fonds zelf; of
  2. participaties slechts kunnen worden overgedragen met toestemming van alle participanten of aan het fonds zelf.

Vermogensoverdracht

De participaties kunnen aan (klein)kinderen worden geschonken. Volgende generaties verkrijgen daardoor een deel van het familiekapitaal. De zeggenschap blijft vooralsnog in handen van de oprichters/schenkers voor zover deze bestuurders van de stichting zijn. De oprichters/schenkers kunnen bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden, zoals een uitsluitingsclausule.De adviseurs van Schut & Bruggink hebben zeer veel ervaring met het oprichten (instellen) van familiefondsen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88