Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst is bedoeld voor mensen die ongehuwd samenwonen en geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben gesloten. Een andere benaming voor samenlevingsovereenkomst is samenlevingscontract. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen partners waarin zij de financiële aspecten van hun samenwonen regelen. De overeenkomst kan naar eigen inzicht worden ingericht.

Belangrijke bepalingen in een samenlevingsovereenkomst zijn:

  • vaststelling van een wederzijdse zorgplicht;
  • verdeling van de kosten van de huishouding;
  • aanwijzing van een partnerpensioengerechtigde.

U kunt samen met uw partner een onderhandse samenlevingsovereenkomst opstellen. Het is echter raadzaam om dit in een notariële akte te doen. Wij kunnen u adviseren over de juridische en fiscale gevolgen van de overeenkomst en aangeven welke bepalingen voor u van belang zijn. Als u samen een notariële samenlevingsovereenkomst heeft gesloten en ook op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie wordt u aangemerkt als ‘fiscaal partner’ en dat heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting.

Geen gemeenschap van goederen

In een samenlevingsovereenkomst kan geen gemeenschap van goederen tot stand worden gebracht. Iedere partner houdt zijn eigen vermogen. Goederen kunnen gemeenschappelijk eigendom worden als ze door de partners samen worden gekocht. Als u een gemeenschap van goederen met uw partner wilt aangaan, moet u met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Woning

Als een van de partners een woning in eigendom heeft, is het belangrijk om hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als de ene partner meebetaalt aan de aflossing van de hypotheek of aan het onderhoud van de woning van de andere partner.

Erfrecht

Als de woning eigendom is van de ene partner dan is er een testament nodig om de woning na te laten aan de andere partner. Partners zijn namelijk niet op grond van de wet erfgenaam van elkaar. Een woning die gezamenlijk eigendom is van beide partners kan door opname van een zogenoemd verblijvingsbeding in de samenlevingsovereenkomst bij overlijden van de ene partner aan de andere partner verblijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , ,