Echtscheiding en financiële planning

In Nederland eindigt meer dan een derde van de huwelijken in een echtscheiding. Naast de afspraken over kinderen in een ouderschapsplan, moeten bij echtscheiding ook allerlei financiële, juridische en fiscale zaken geregeld worden. Het is belangrijk dat partijen zich hierbij laten bijstaan om de verschillende onderdelen te overzien en op elkaar af te stemmen.

Verdeling van het vermogen

Indien echtgenoten gaan scheiden dienen alle gemeenschappelijke bezittingen (en schulden) te worden verdeeld of verrekend. In hun huwelijkse voorwaarden zijn hiervoor regels opgenomen. De uitleg en de uitvoering van de bepalingen kunnen echter tot discussies leiden. Een overbedeling kan een belastbare schenking betekenen. Fiscale aandachtspunten zijn de verdeling van de pensioenaanspraken bij de dga, de AB claim op de aandelen van de dga en de overdrachtsbelasting bij de woning.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is sprake van een gemeenschap van goederen. Voor huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 geldt dan dat in principe alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn (50/50).

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten die na dit tijdstip trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwen dan nog steeds in gemeenschap van goederen, echter betreft het hier een beperkte gemeenschap. Niet alle bezittingen en schulden gaan tot deze gemeenschap behoren. Slechts hetgeen de echtgenoten tijdens huwelijk aan vermogen opbouwen wordt gemeenschappelijk. Buiten de gemeenschap blijven derhalve alle bezittingen en schulden die echtgenoten vóór het huwelijk privé hadden. Verder blijven ook verkregen erfenissen en schenkingen buiten deze gemeenschap.

Fiscale gevolgen voor de eigen woning

Echtscheiding kan betekenen dat een van de echtgenoten het aandeel in de voormalige gezinswoning van de andere partner overneemt of beide partners samen de woning verkopen. De fiscale wetgeving is zeer complex op dit punt. In de inkomstenbelasting gelden strenge regels voor de hypotheekrenteaftrek. Het is belangrijk uw financiële positie goed in kaart te laten brengen om onvoorziene fiscale gevolgen te voorkomen.

Alimentatie

Op grond van de wet geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor echtgenoten onderling een onderhoudsverplichting. De duur van de alimentatieverplichting is voor echtscheidingen waarvoor het verzoek na 1 januari 2020 is ingediend verkort. Ontvangen partneralimentatie is belast als inkomen. Betaalde partneralimentatie is aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid stapsgewijs verlaagd. De aftrek wordt teruggebracht naar 37%.

Pensioen

Bij echtscheiding wordt volgens de wet het ouderdomspensioen dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd 50/50 verdeeld (pensioenverevening). Partijen kunnen ook afwijken van de wettelijke regeling. Dit kan zowel vóór de echtscheiding (in huwelijkse voorwaarden) als daarna (in een echtscheidingsconvenant). Als er een nabestaandenpensioen is toegezegd, komt dit toe aan de ex-echtgenoot en aan de kinderen.

Nieuwe start maken

Het is belangrijk dat u na de echtscheiding een nieuwe start kunt maken. Een financieel plan geeft u inzicht in uw nieuwe inkomens- en vermogenspositie en helpt u bij het maken van keuzes. Daarnaast moet uw testament misschien gewijzigd worden, omdat uw ex-partner bijvoorbeeld tot (enig) erfgenaam of bewindvoerder is benoemd. Dit is na de echtscheiding meestal niet langer gewenst.

Wij kunnen u begeleiden bij de financiële afwikkeling van een echtscheiding door zowel de bestaande als de nieuwe situatie nauwkeurig in kaart te brengen. Uiteraard kunnen wij hierbij samenwerken met andere specialisten zoals advocaten, mediators en notarissen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88