NL | EN

Echtscheiding en financiële planning

In Nederland eindigt meer dan een derde van de huwelijken in een echtscheiding. Naast de afspraken over kinderen in een ouderschapsplan, moeten bij echtscheiding ook allerlei financiële, juridische en fiscale zaken geregeld worden. Het is belangrijk dat partijen zich hierbij laten bijstaan om de verschillende onderdelen te overzien en op elkaar af te stemmen.

 

Verdeling van het vermogen

Gemeenschappelijke bezittingen (en schulden) moeten worden verdeeld of verrekend. In huwelijkse voorwaarden zijn hiervoor regels opgenomen. De uitleg en de uitvoering van de bepalingen kunnen tot discussies leiden. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is sprake van een gemeenschap van goederen. In principe zijn dan alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk (50-50).

Fiscale gevolgen voor de eigen woning

Echtscheiding kan betekenen dat een van de echtgenoten het aandeel in de voormalige gezinswoning van de andere partner overneemt of beide partners samen de woning verkopen. De fiscale wetgeving is zeer complex op dit punt. In de inkomstenbelasting gelden strenge regels voor de hypotheekrenteaftrek. Het is belangrijk uw financiële positie goed in kaart te laten brengen om onvoorziene fiscale gevolgen te voorkomen.

Alimentatie

Op grond van de wet geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor echtgenoten onderling een onderhoudsverplichting. De alimentatieverplichting voor ex-echtgenoten bedraagt in principe 12 jaar, tenzij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen gezamenlijke kinderen zijn.

Pensioen

Bij echtscheiding wordt volgens de wet het ouderdomspensioen dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd 50-50 verdeeld (pensioenverevening). Partijen kunnen ook afwijken van de wettelijke regeling. Dit kan zowel vóór de echtscheiding (in huwelijkse voorwaarden) als daarna (in een echtscheidingsconvenant). Als er een nabestaandenpensioen is toegezegd, komt dit toe aan de ex-echtgenoot en aan de kinderen.

Nieuwe start maken

Het is belangrijk dat u na de echtscheiding een nieuwe start kunt maken. Een financieel plan geeft u inzicht in uw nieuwe inkomens- en vermogenspositie en helpt u bij het maken van keuzes. Daarnaast moet uw testament misschien gewijzigd worden, omdat uw ex-partner bijvoorbeeld tot (enig) erfgenaam of bewindvoerder is benoemd. Dit is na de echtscheiding meestal niet langer gewenst.

Wij kunnen u begeleiden bij de financiële afwikkeling van een echtscheiding door zowel de bestaande als de nieuwe situatie nauwkeurig in kaart te brengen. Uiteraard kunnen wij hierbij samenwerken met andere specialisten zoals advocaten, mediators en notarissen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht

Wij zijn u graag van dienst