Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van uw estate planning. Zij bepalen namelijk de omvang en de samenstelling van uw nalatenschap. Welke regeling voor u geschikt is, hangt af van uw wensen en uw (vermogens)positie.

Wat regelt de wet?

Op grond van de wet bestaat tussen echtgenoten een gemeenschap van goederen. Voor huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 geldt de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden van echtgenoten gemeenschappelijk zijn. Aan het einde van het huwelijk wordt het vermogen 50-50 verdeeld.

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt een beperkte gemeenschap. Niet alle bezittingen en schulden gaan tot deze gemeenschap behoren. Slechts hetgeen de echtgenoten tijdens huwelijk aan vermogen opbouwen wordt gemeenschappelijk. Buiten de gemeenschap blijven derhalve alle bezittingen en schulden die echtgenoten vóór het huwelijk privé hadden. Verder blijven ook verkregen erfenissen en schenkingen buiten deze gemeenschap

Via het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan van de wettelijke gemeenschap van goederen worden afgeweken. Dit kan zowel vóór als tijdens het huwelijk via een notariële akte.

Wanneer moet ik mijn huwelijkse voorwaarden wijzigen?

Het is belangrijk om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig te (laten) beoordelen. De wetgeving verandert namelijk continu, maar ook uw persoonlijke situatie kan in de loop der jaren zijn gewijzigd.

Voorbeeld

Jan en Petra zijn in 1980 getrouwd onder huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting, dus ieder heeft en houdt zijn eigen vermogen). Jan was toen net begonnen met een eigen bedrijf. Inmiddels hebben zij twee volwassen kinderen. Het bedrijf van Jan is voor veel geld verkocht. Jan en Petra beschouwen het vermogen als gemeenschappelijk.

De huwelijkse voorwaarden van Jan en Petra komen niet meer overeen met hun wensen. Bij het overlijden van Jan behoort (bijna) het gehele vermogen tot zijn nalatenschap en is hierover belasting verschuldigd. Dit kan worden voorkomen door de opname van een finaal verrekenbeding. Aan het einde van het huwelijk wordt dan afgerekend alsof sprake was van een gemeenschap van goederen.

Periodiek verrekenbeding

In oude huwelijkse voorwaarden is regelmatig een periodiek verrekenbeding opgenomen. Dit houdt in dat echtgenoten jaarlijks het overgespaarde inkomen met elkaar moeten verrekenen. In de praktijk blijkt dat zij dit zelden doen. Op grond van de huidige regelgeving kan dit aan het einde van het huwelijk grote (ongewenste) gevolgen hebben. Zowel onderling als richting de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding alsnog af te wikkelen.

Actualiteit (rechtspraak over breukdelengemeenschap)
De Hoge Raad heeft op 16 februari 2024 beslist over echtgenoten die volgens hun huwelijkse voorwaarden voor 10-90 gerechtigd zijn in de huwelijksgoederengemeenschap in plaats van 50-50. Als de minstgerechtigde partner als eerste overlijdt, is erfbelasting verschuldigd over 10% van het gemeenschapsvermogen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan sprake zijn van fraus legis en wordt over 50% erfbelasting geheven. Bezien na overlijden van beide echtgenoten zal een breukdelengemeenschap veelal niet tot besparing van erfbelasting leiden. Als de meestgerechtigde partner als eerste overlijdt, is juist meer belasting verschuldigd dan bij een 50-50 gerechtigdheid. In uitzonderlijke situaties kan deze uitspraak gunstig uitpakken. De civiele rechter moet nog beoordelen of een breukdelengemeenschap tot een beperking van de legitieme leidt.

Waar moet ik op letten?

Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden heeft niet alleen juridische gevolgen, maar is ook van invloed op de belastingheffing. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Door het opstellen van goede huwelijkse voorwaarden kan vermogen van de ene echtgenoot belastingvrij worden overgedragen aan de andere echtgenoot.

Het is belangrijk dat u zich hierbij laat adviseren door een partij die zowel de civiele als de fiscale wetgeving goed overziet. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88