Erfbelasting

Erfbelasting besparen door estate planning

Doel van estate planning is het besparen van erfbelasting bij overlijden. Dit kan door tijdens leven vermogen te schenken, door huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzen en door een testament op te stellen of te wijzigen.

Belasting besparen (uitstellen) door wijzigen huwelijkse voorwaarden

Voorbeeld

  • U heeft een vermogen van € 1.300.000.
  • Uw echtgeno(o)t(e) heeft een vermogen van € 200.000.
  • U bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden inhoudende koude uitsluiting.

Indien u overlijdt is uw echtgeno(o)t(e) € 130.000 erfbelasting verschuldigd.

Indien u in uw huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij overlijden opneemt, is de belastingbesparing bij uw overlijden ca. € 110.000.

Belasting besparen door opstellen of wijzigen testament

Indien u geen testament heeft regelt de wet hoe uw erfenis wordt verdeeld. U kunt erfbelastingbesparing (uitstel) realiseren door een testament op te laten stellen met een afvullegaat.

Voorbeeld 1

  • U bent beide 75 jaar;
  • U bent gehuwd in gemeenschap van goederen
  • U heeft samen 1 kind
  • Uw vermogen bestaat uit een woning ter waarde van € 1.000.000

Bij overlijden zonder testament is ca. € 18.000 erfbelasting verschuldigd. Als u een testament opstelt met een afvullegaat is geen erfbelasting verschuldigd. Dit kost extra erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende, maar dan kan de woning verkocht worden en zijn liquide middelen aanwezig.

Voorbeeld 2

Indien u kleinkinderen heeft kunt u een legaat voor hen opnemen ter grootte van het vrijgestelde bedrag (in 2020: € 20.946). Dit betekent een belastingbesparing van € 4.000 per kleinkind.

Ondernemers

Ondernemers die de fiscale faciliteiten van de BOR willen benutten, moeten hierop voorsorteren in hun huwelijkse voorwaarden en testament om te voorkomen dat ze de faciliteit verspelen.

Schut & Bruggink Estate planners zijn deskundig op het gebied van advisering over fiscaal geoptimaliseerde testamentvormen en huwelijkse voorwaarden. Wij kunnen onder andere het volgende voor u betekenen:

  • Beoordelen huidige testamenten en huwelijkse voorwaarden
  • Advies fiscaal geoptimaliseerd testament
  • Advies fiscaal geoptimaliseerde huwelijkse voorwaarden

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Vrijstellingen erfbelasting 2020

Relatie tot overledeneVrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 661.328
Kinderen € 20.946
Kleinkinderen € 20.946
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 62.830
Ouders  € 49.603
Alle overige personen € 2.208
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

Tarieven erfbelasting 2020

Verkrijgingpartner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de waardekleinkinderen en verdere afstammelingen betalen over de waardeOverige personen betalen over de waarde
€ 0 – € 126.723  10% 18% 30%
€ 126.723 en meer 20% 36% 40%