NL | EN

Erfbelasting

Iedereen die iets uit een erfenis verkrijgt van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde, is erfbelasting verschuldigd. Vóór 1 januari 2010 werd gesproken over successierecht.

Let op!
Er is een woonplaatsfictie van toepassing. Als een Nederlander emigreert en binnen tien jaar na de emigratie overlijdt, is over zijn of haar nalatenschap Nederlandse erfbelasting verschuldigd.

Tarieven
Als u in 2019 een erfenis krijgt, dan krijgt u te maken met erfbelasting. De verschuldigde erfbelasting wordt berekend over de waarde van de verkrijging verminderd met de eventueel van toepassing zijnde vrijstelling. De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 –
€ 124.727
10% 18% 30%
€ 124.727 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen voor de erfbelasting zijn:

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 650.913
Kind € 20.616
Kleinkind € 20.616
Overige verkrijgers € 2.173
Voorbeeld
Maria overlijdt in 2019. Haar nalatenschap bedraagt € 250.000. De dochter van Maria is enig erfgenaam. Zij heeft een vrijstelling van
€ 20.616. Over het restant van de nalatenschap (€ 229.384) is erfbelasting verschuldigd. De eerste € 124.727 is belast tegen 10%, het meerdere tegen 20%. Per saldo is de dochter van Maria € 33.404 erfbelasting verschuldigd.
Aangifte doen?
Als u iets uit een erfenis verkrijgt, moet u aangifte erfbelasting doen. De aangiftetermijn is acht maanden en begint te lopen op de dag van het overlijden.
Erfbelasting en estate planning
Een belangrijk doel van estate planning is het besparen van erfbelasting bij overlijden. Dit kan door tijdens leven al vermogen over te hevelen naar een volgende generatie, maar bijvoorbeeld ook door het opstellen van een testament of aanpassing van huwelijkse voorwaarden. U krijgt ook te maken met estate planning na een overlijden als het testament de mogelijkheid biedt om verschillende keuzes te maken. Estate planning speelt dus vóór en na het overlijden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Wij zijn u graag van dienst