Erfbelasting

Erfbelasting besparen door estate planning

Met estate planning kunt u er voor zorgen dat uw vermogen bij de juiste personen terecht komt tegen zo min mogelijk belastingheffing. Erfbelasting besparen bij overlijden is mogelijk bijvoorbeeld door tijdens leven vermogen te schenken, door huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzen en door een testament op te stellen of te wijzigen.

Belasting besparen (uitstellen) door wijzigen huwelijkse voorwaarden

Voorbeeld

  • U heeft een vermogen van €1.300.000.
  • Uw echtgeno(o)t(e) heeft een vermogen van €200.000.
  • U bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden inhoudende koude uitsluiting.

Indien u overlijdt, is uw echtgeno(o)t(e) € 260.000 erfbelasting verschuldigd.

Indien u in uw huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij overlijden opneemt, is de belastingbesparing bij uw overlijden ca. €110.000.

Actualiteit (rechtspraak over breukdelengemeenschap)
De Hoge Raad heeft op 16 februari 2024 beslist over echtgenoten die volgens hun huwelijkse voorwaarden voor 10-90 gerechtigd zijn in de huwelijksgoederengemeenschap in plaats van 50-50. Als de minstgerechtigde partner als eerste overlijdt, is erfbelasting verschuldigd over 10% van het gemeenschapsvermogen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan sprake zijn van fraus legis en wordt over 50% erfbelasting geheven. Bezien na overlijden van beide echtgenoten zal een breukdelengemeenschap veelal niet tot besparing van erfbelasting leiden. Als de meestgerechtigde partner als eerste overlijdt, is juist meer belasting verschuldigd dan bij een 50-50 gerechtigdheid. In uitzonderlijke situaties kan deze uitspraak gunstig uitpakken. De civiele rechter moet nog beoordelen of een breukdelengemeenschap tot een beperking van de legitieme leidt.

Belasting besparen door opstellen of wijzigen testament

Indien u geen testament heeft, regelt de wet hoe uw erfenis wordt verdeeld. U kunt erfbelastingbesparing (uitstel) realiseren door een testament op te laten stellen met een afvullegaat.

Voorbeeld 1

  • U bent beide 75 jaar;
  • U bent gehuwd in gemeenschap van goederen
  • U heeft samen 1 kind
  • Uw vermogen bestaat uit een woning ter waarde van €1.000.000

Bij overlijden zonder testament is ca. €20.000 erfbelasting verschuldigd. Als u een testament opstelt met een afvullegaat is geen erfbelasting verschuldigd. Dit kost wel extra erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende, maar dan kan de woning verkocht worden en zijn liquide middelen aanwezig.

Voorbeeld 2

Indien u kleinkinderen heeft kunt u een legaat voor hen opnemen ter grootte van het vrijgestelde bedrag (in 2024: €25.187). Dit betekent een belastingbesparing van €5.000 per kleinkind.

Ondernemers

Ondernemers die de fiscale faciliteiten van de BOR willen benutten, moeten hierop voorsorteren in hun huwelijkse voorwaarden en testament om de faciliteit optimaal te benutten.

Schut & Bruggink Estate planners zijn deskundig op het gebied van advisering over fiscaal geoptimaliseerde testamentvormen en huwelijkse voorwaarden. Wij kunnen onder andere het volgende voor u betekenen:

  • Beoordelen huidige testamenten en huwelijkse voorwaarden
  • Advies fiscaal geoptimaliseerd testament
  • Advies fiscaal geoptimaliseerde huwelijkse voorwaarden

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Vrijstellingen erfbelasting 2024

Relatie tot overledene Vrijstelling in €
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) 795.156
Kinderen  25.187
Kleinkinderen 25.187
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 75.546
Ouders   59.643
Alle overige personen 2.658
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

Tarieven erfbelasting 2024

Verkrijging partner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de waarde kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen over de waarde Overige personen betalen over de waarde
€ 0 – € 152.368 10% 18% 30%
€ 152.368 en meer 20% 36% 40%

Getagd , , ,