Vermogensplanning

Voor wie?

Vermogensplanning en vermogensstructurering is een belangrijk onderwerp voor particulieren en directeur-grootaandeelhouders (dga’s). De redenen zijn uiteenlopend. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • eerder stoppen met werken, vermogensopbouw voor later
  • beleggen of sparen in box 3 of in box 2
  • voor de dga: dividend uitkeren of niet
  • lenen van de eigen BV voor de eigen woning of voor beleggingsdoeleinden
  • vermogensoverheveling aan kinderen en de wens om een splitsing aan te brengen tussen economisch eigendom en zeggenschap

Eerder stoppen met werken en vermogensopbouw voor later

Op enig moment is het zover dat u stopt met uw werk. Vaak is het pensioeninkomen ontoereikend om op dezelfde voet als nu te leven. Het is belangrijk dat u tijdig in beeld heeft welk pensioen u opbouwt. Dan weet u ook of u tekort komt en hoe u vermogen kunt reserveren om later van te leven. Dat kunt u doen door te reserveren met behulp van fiscale voorzieningen (banksparen, lijfrentesparen, pensioensparen). Uw jaarlijkse reservering is dan aftrekbaar van uw inkomen. De fiscus betaalt mee aan uw pensioenopbouw. Daar staat tegenover dat de uitkeringen te zijner tijd worden belast in box 1. Ook heeft u te maken met strenge fiscale regels en u kunt niet vrij over het gespaarde vermogen beschikken.

Als alternatief kunt u reserveren in box 3 (of desgewenst in box 2). De fiscus betaalt niet mee en u bent, afhankelijk van de keuzes, jaarlijks belasting verschuldigd. Daar staat tegenover dat u volledig vrij bent in de besteding van uw vermogen.

Het hangt van diverse uitgangspunten af welke variant voor u de beste is. Hierbij speelt ook de verhouding tussen rendement en risico een belangrijke rol.

Beleggen in box 3 of in box 2

De vermogensrendementsheffing (vaak genoemd: de box 3 belasting) houdt de gemoederen de laatste jaren danig bezig. Dat is begrijpelijk, want de belastingdruk speelt een grote rol als het om uw vermogen gaat. Het hangt van diverse factoren af of sparen of beleggen in box 3 of in box 2 voor u het beste is. 

Momenteel is sparen in box 3 fiscaal oninteressant. De rente is vrijwel nihil, maar u betaalt wel belasting over dit spaargeld. Reden waarom veel particulieren een BV of open fonds voor gemene rekening hebben opgericht om daar hun spaargeld te stallen (sparen in box 2). Begrijpelijk, want de jaarlijkse belastingbesparing kan fors oplopen. 

Een BV oprichten en aanhouden kost geld. Voor de oprichting is een notariële akte vereist en jaarlijks moet u aangifte voor de vennootschapsbelasting doen en een jaarrekening opstellen. Deze kosten maakt u ruimschoots goed met de belasting die u bespaart in box 3. Een voorbeeld: u heeft € 500.000 spaargeld in box 3. Het rendement is nihil. Het verschil is als volgt:

Bedragen in € Box 2 (BV) Box 3
Rendement 0 0
Jaarlijkse kosten, stel -750 0
Fiscaal resultaat -750
Verschuldigde belasting 0 -5.730
Netto resultaat na belasting -750 -5.730
De jaarlijkse besparing is € 4.980

Bij grotere bedragen neemt de besparing uiteraard toe. Ter indicatie: € 3 mio aan spaargeld aanhouden in box 3 kost u bijna € 46.000 aan belasting. Dit bedrag bespaart u door dit geld in een BV aan te houden. 

Wijziging belastingheffing box 3 aangekondigd

Soms is vermogensplanning niet nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw vermogen zo groot is, dat duidelijk is dat u uw financiële doelen eenvoudig kunt bereiken (of al heeft bereikt). In dat geval kan de nadruk liggen op risicobeheersing. Het verliezen van uw kapitaal door te riskante beleggingen kan immers vervelende gevolgen hebben. Stel, u heeft nu 2,5 miljoen euro om van te leven. En er is vastgesteld dat dit voldoende is, maar u zult wel moeten interen. Indien dit vermogen door een beurskrach daalt tot 2 miljoen, kan dat betekenen dat u op termijn niet meer voldoende vermogen heeft om van te kunnen leven. Vermogenplanning is dus ook nadenken over het risico dat u wilt lopen en het rendement dat u nodig heeft.

De overheid heeft aangekondigd de heffing in box 3 vanaf 2022 aan te passen. De strekking van de voorstellen is dat spaargeld vrijwel niet wordt belast. Een spaarsaldo tot € 440.000 is effectief zelfs geheel belastingvrij. Voor fiscaal partners betekent dit dat zij circa € 880.000 aan spaargeld kunnen aanhouden in box 3 zonder dat zij hierover belasting zijn verschuldigd. Voor het overige vermogen geldt een fictief rendement van 5,33%. Voor schulden geldt een forfaitair debetrendement van 3,03%. Over het inkomen wordt 33% vermogensrendementsheffing geheven. De huidige tarief van 30% wordt dus flink verhoogd. Samengevat komt het cijfermatig op het volgende neer:

Rekenvoorbeeld       heffing %
spaargeld
250.000 0,09% 0,03%
overig vermogen
1.000.000 5,33% 1,76%
schulden
-250.000
3,03% -1%
totaal vermogen   1.000.000    

De verschuldigde belasting is € 15.032, terwijl over ditzelfde vermogen momenteel € 12.406 wordt geheven. De extra heffing is € 2.626.

Het is belangrijk tijdig te anticiperen op de komende wijzigingen. Bijvoorbeeld door laagrenderende bezittingen in een BV onder te brengen of om obligaties te verkopen en spaargeld aan te houden. De bezittingen die naar verwachting goed renderen, houdt u in box 3. Laagrenderende bezittingen kunnen bijvoorbeeld zijn: staatsobligaties, vorderingen op kinderen, vorderingen en schulden tussen fiscaal partners. Vermogensstructurering zal dus nog belangrijker worden.  

Een ander gevolg van de aangekondigde wijziging raakt de estate planning. In het kader van vermogensoverdracht aan kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van de schenking onder schuldigerkenning. Door de voorgestelde wijzigingen wordt deze schenkingsvorm minder aantrekkelijk. 

voorbeeld
Een kind heeft € 100.000 te vorderen van de ouders.
Box 3-heffing kind: 33% x 5,33% x € 100.000 = € 1.759.
Aftrek box 3 ouders: 33% x 3,03% x € 100.000 = € 1.000. Jaarlijks nadeel € 759.

Een goede planning is hier belangrijk. 

Voor de dga: dividend uitkeren of niet

Voor de dga wordt de vermogensstructurering nog complexer. Er is een wetswijziging aangekondigd waarbij geld lenen van de eigen BV fiscaal aan banden wordt gelegd. Dat voorstel, in combinatie met de aangekondigde wijzigingen voor de heffing in box 3, de verhoging van het aanmerkelijk belangtarief en de aangekondigde maatregelen tegen excessief lenen door de dga , maakt een goede vermogensstructurering nog belangrijker dan dit nu al is. Dit vereist maatwerk, want er zijn zoveel variabelen dat iedere situatie op zich beoordeeld moet worden.

Vermogensoverheveling aan kinderen en de wens om economisch eigendom en zeggenschap te splitsen

Als u bij leven vermogen schenkt aan kinderen of kleinkinderen is het soms gewenst dat u zelf de zeggenschap houdt over het vermogen, terwijl de (klein)kinderen het economische voordeel hebben. Dat kan zijn omdat kinderen nog te jong zijn om zelf over het vermogen te kunnen beslissen. Maar soms is een kind of kleinkind wel oud genoeg, maar kan hij of zij toch niet zelf het vermogen beheren. Een goede vermogensstructuur, waarbij u bijvoorbeeld gebruik maakt van een besloten fonds voor gemene rekening, biedt dan uitkomst. 

De adviseurs van Schut & Bruggink hebben ruime ervaring met dergelijke vraagstukken en kunnen u inzicht geven in uw mogelijke vermogensontwikkeling en u adviseren over de juiste structuur.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88