Bewind over vermogen

Bewind over vermogen minderjarig kind.

Als een minderjarig kind een erfenis ontvangt, kan het kind hier vooralsnog niet over beschikken. Op grond van de wet hebben minderjarige kinderen geen zeggenschap over hun vermogen. Dit komt aan de ouders toe. Zodra het kind 18 is kan het zelfstandig over de erfenis beschikken. Er zijn situaties denkbaar waarin de wettelijke regeling onwenselijk is. Een testamentaire regeling biedt in deze gevallen uitkomst.

Bewind voor meerderjarige

In de praktijk blijkt vaak dat ouders hun kinderen met 18 jaar nog te jong vinden om over een erfenis te beschikken. De mogelijkheid bestaat om het bewind door te laten lopen totdat het kind een geschikte leeftijd heeft. Een meerderjarig kind kan na vijf jaar een verzoek bij de kantonrechter indienen om het bewind te laten vervallen. Voorwaarde voor het vervallen is dat het kind het beheer van het vermogen op een verantwoorde wijze zelf kan uitoefenen.

Bewindvoerder

De bewindvoerder wordt in het testament benoemd. Vaak is de bewindvoerder een familielid of een goede bekende. Er kan ook een opvolgend bewindvoerder worden benoemd als de eerste bewindvoerder niet in staat is om de taak uit te oefenen. Het is mogelijk om een professionele bewindvoerder of een rechtspersoon tot (opvolgend) bewindvoerder te benoemen.

Voogd of bewindvoerder

Als een minderjarig kind geen ouders meer heeft, wordt door de kantonrechter een voogd benoemd. De voogd heeft de taak om het minderjarige kind op te voeden, te verzorgen en de financiën van het minderjarige kind te beheren. Met ingang van 1 april 2014 kunnen ouders een voogd voor hun kinderen benoemen door registratie in het gezagsregister van de rechtbank. Ook kunnen ouders een voogd benoemen in hun testament. Als ouders de voogd niet met de financiën van hun minderjarige kinderen willen belasten, kunnen zij in hun testament een bewindvoerder aanwijzen. In dat geval beheert de bewindvoerder de financiën van het kind.

Gescheiden ouders

Als de ouders van een kind gescheiden zijn, zal het vermogen van de ouders (gedeeltelijk) naar het kind vererven. Als een van de ouders overlijdt, terwijl het kind nog minderjarig is, dan krijgt de ex-partner de zeggenschap over de erfenis van het kind. Als dat niet uw bedoeling is, kunt u in uw testament een bewindvoerder benoemen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het testamentaire bewind is een veelvoorkomende bepaling in testamenten. Het is belangrijk dat u zich bij het opstellen van testamenten laat adviseren door een partij die zowel de civiele als de fiscale wetgeving goed overziet. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88