Familievermogen

Heeft u vermogen opgebouwd met uw bedrijf?

Of heeft u het uit erfenis en schenking verkregen? Of misschien wel de loterij gewonnen? Dan wilt u wellicht dit vermogen behouden voor uw kinderen en op verantwoorde wijze aan hen overdragen. Waarschijnlijk wilt u naast het financiële kapitaal ook uw kennis en ervaring aan uw kinderen meegeven hoe ze het familiekapitaal kunnen beheren. U kunt aandacht besteden aan de ‘psychologische kant’ van geld door de kinderen vroegtijdig bij het vermogen te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld via een gezamenlijk ‘Family’ B.V. of een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR). U kunt ook vermogen stapsgewijs aan hen overdragen voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis of geld lenen door op te treden als familiebank.

Vermogenscategorieën

Voor de schenking van aandelen in het familiebedrijf gelden grote fiscale faciliteiten maar ook een aantal voorwaarden. Deze regeling is bekend onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Financiële planning voor families

U kunt een financiële strategie bepalen waarbij het familiekapitaal welvaart en zekerheid biedt voor meerdere generaties. Voorwaarde is natuurlijk dat de familieleden openlijk met elkaar over geldzaken en het familievermogen spreken. Bij zo’n financieel plan hoeft de oudere generatie het geld niet op te potten tot na haar dood. Ze kunnen het met andere familieleden delen zodat ieder zijn financiële wensen kan realiseren. U kunt bijvoorbeeld denken aan een familiebank die geld uitleent aan familieleden die een eigen woning willen kopen of een bedrijf willen financieren. Zij kunnen hiervoor ook bij de hypotheekbank terecht, maar betalen aan de familiebank een lagere rente. Vermogen wordt dan echt familievermogen.

Zeggenschap

U kunt vermogen overdragen aan kinderen en toch de controle daarover behouden, bijvoorbeeld door het vermogen te certificeren of de schenking onder bewind te stellen. U kunt schenkingen ook herroepelijk maken of een schenking schuldig erkennen.

Kinderen met drank- of drugsverslaving

Als uw kind door verslaving of anderszins niet in staat is om het te erven vermogen op verantwoorde wijze te beheren, kunt u overwegen om het erfdeel van het kind te beperken of onder bewind te plaatsen. Dan wijst u iemand anders aan die het vermogen voor uw kind moet beheren. U kunt ook voorkomen dat het kind over vermogen beschikt door het onder bepaalde voorwaarden in te brengen in een Fonds voor gemene rekening (FGR) of te certificeren via een Stichting administratiekantoor (StAk). Het kind is dan slecht economisch eigenaar en heeft geen zeggenschap over het vermogen.

Trust

Bescherming van het familievermogen kan worden bereikt door het vermogen in te brengen in een familie trust. Sinds 2010 is de instelling van een trust niet langer belast met schenkbelasting. Na overlijden van de insteller/erflater wordt het erfdeel geacht door de kinderen te zijn verkregen. In de voorwaarden van de trust kunnen regelingen worden opgenomen waardoor de zeggenschap van de kinderen over het vermogen wordt uitgesloten of beperkt.

Vertrouwenspersoon

Wij zijn vertrouwenspersoon voor diverse vermogende families en zijn betrokken bij het behoud en overdracht van het familievermogen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , ,