Schenken en schenkbelasting

Belasting besparen door te schenken

Door eenmalig of gedurende een aantal jaren aan kinderen of kleinkinderen te schenken kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel realiseren. Het is verstandig om vooraf een schenkingsplan op te stellen. Dan brengen wij voor u in kaart welk vermogen u voor uw eigen levensonderhoud nodig heeft (zie ook: vermogensplanning). Schenken is namelijk alleen verstandig als u het geld kunt missen.  

Stel: U heeft een vermogen van €1.500.000. Erfgenamen zijn uw twee kinderen. Na uw overlijden is ieder kind ca. €150.000 erfbelasting verschuldigd. Als u ieder kind belastingvrij €100.000 schenkt voor een eigen woning, is per ieder kind circa €130.000 erfbelasting verschuldigd. Een besparing van €20.000 per kind. Als u een belaste schenking van €100.000 doet, kost dit €10.000 schenkbelasting. Ieder kind bespaart nog altijd €10.000 belasting.

‘Schenken op papier’

Indien u wilt schenken en zelf over de gelden wilt blijven beschikken, kunt u ‘schenken op papier’. 

Stel: U heeft twee kinderen en u schenkt 10 jaar lang €124.000 per kind ‘op papier’. U moet jaarlijks 6% rente over de schenkingen aan uw kinderen betalen. De rente is vrij van schenkbelasting en leidt tot een extra besparing. Dit maakt deze schenkingsvorm extra aantrekkelijk.

Totaal geschonken na 10 jaar €2.480.000  
Betaalde rente €818.400  
Vermogensoverheveling naar de kinderen €3.298.400  
Besparing erfbelasting (20%)   €659.680
Af: betaalde schenkbelasting (10%)   -€248.000
Besparing   €411.680

Schenken via een familiefonds

Indien u de jaarlijkse rentelast bezwaarlijk vindt, of het familiekapitaal bij elkaar wilt houden, is schenken via een (familie)fonds (Besloten Fonds voor Gemene Rekening) wellicht een verstandige keuze

Schenken en inkomstenbelasting

Schenkingen hebben ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. Door te schenken kan inkomstenbelasting worden bespaard. Bijvoorbeeld als de begiftigde de schenking voor de eigen woning gebruikt, of het geschonken vermogen tegen een lager tarief in box 3 wordt belast. Maar let op: een schenking leidt tot extra belasting als de schenker geen box 3 bespaart (het box 3 vermogen is negatief), terwijl de begiftigde wel box 3 belasting over de schenking is verschuldigd.

Diversen

Schenken van (aandelen in) een bedrijf kan aantrekkelijk zijn als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) mag worden toegepast. 

Schenken van een (verhuurde) woning kan fiscaal interessant zijn als de WOZ waarde lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Verkoop van een (verhuurde) woning tegen de WOZ waarde is fiscaal een schenking van nihil.

Wij zijn zeer ervaren op het gebied van fiscaal aantrekkelijk schenken en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van:

en zorgdragen voor de uitvoering. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , ,

Vrijstellingen 2022

Voor de schenkbelasting geldt in 2021 een tijdelijke verhoging van €1.000.
De belangrijkste vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn:

Verkrijger Vrijstelling in €  
Partner 2.274
Kind 5.677
Eenmalig verhoogde vrijstelling kind 18-40 27.231
Eenmalige vrijstelling kind 18-40 jaar (dure studie) 56.724
Eigen woning schenking 18-40 jaar 106.671
Kleinkind 2.274
Overige verkrijgers 2.274

Tarieven schenkbelasting 2022

Schenking  partner en kinderen  kleinkinderen  overig
€ 0 – € 130.425  10% 18% 30%
€ 130.425 en meer 20% 36% 40%