NL | EN

Schenken en schenkbelasting

Iedereen die een schenking verkrijgt van iemand die in Nederland woont, is schenkbelasting verschuldigd. Vóór 1 januari 2010 werd gesproken over schenkingsrecht.

Let op!
Er is een woonplaatsfictie van toepassing. Als een Nederlander emigreert en binnen tien jaar na de emigratie een schenking doet, is Nederlandse schenkbelasting over de schenking verschuldigd.

Tarieven
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting bent verschuldigd. De verschuldigde schenkbelasting wordt berekend over de waarde van de schenking verminderd met de vrijstelling. De tarieven voor 2017 zijn als volgt:

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 – € 122.269 10% 18% 30%
€ 122.269 – hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn:

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 2.129
Kind € 5.320
Eenmalig verhoogde vrijstelling kind 18-40 € 25.526
Extra eenmalig verhoogde vrijstelling kind 18-40 jaar (dure studie) € 27.650
Eigen woning schenking 18-40 jaar € 100.000
Kleinkind € 2.129
 Overige verkrijgers  € 2.129

Voorbeeld Max doet een schenking van € 150.000 aan zijn zoon (35) en een schenking van € 150.000 aan zijn kleindochter (3).

De zoon heeft nog niet eerder een schenking van Max ontvangen en kan een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.526. Over het restant van de schenking (€ 124.474) is hij schenkbelasting verschuldigd. De eerste € 122.269 is belast tegen 10%, het meerdere tegen 20%. Per saldo is de zoon van Max € 12.667 schenkbelasting verschuldigd.

Voor de kleindochter van Max geldt een vrijstelling van € 2.129. Over het restant van de schenking (€ 147.871) is zij schenkbelasting verschuldigd. Voor de kleindochter geldt een ander tarief dan voor de zoon. De eerste € 122.269 is belast tegen 18%, het meerdere tegen 36%. Per saldo is de kleindochter van Max € 31.224 schenkbelasting verschuldigd.

Aangifte

De aangifte schenkbelasting doet u uiterlijk voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking is gedaan. Doet u een schenking waarvoor een hogere vrijstelling dan € 5.320(kinderen) of € 2.129 (overige verkrijgers) geldt, dan moet u wel aangifte doen. Ook al hoeft er vanwege de vrijstelling geen schenkbelasting betaald te worden. Dus alleen voor een schenking die niet hoger is dan reguliere vrijstelling (€ 5.320 of € 2.129) hoeft u geen aangifte te doen. U vindt de aangifteformulieren op de site van de belastingdienst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht

Wij zijn u graag van dienst