Belastingvrij schenken voor een eigen woning

Wilt u schenken aan iemand voor zijn of haar eigen woning? Over een schenking tot €106.671 is onder voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn.

Voorwaarden verkrijger 

De vrijstelling geldt alleen indien de verkrijger of diens partner een leeftijd heeft tussen de 18 en 40 jaar. Aan dit vereiste wordt nog voldaan indien de verkrijger/partner op de dag van de schenking 40 jaar is geworden.

Voorwaarden schenking

De verkrijger moet de schenking gebruiken voor:

  • de aankoop van een eigen woning.
  • de verbouwing van een eigen woning.
  • de aflossing van een eigenwoningschuld.

De schenking moet daadwerkelijk zijn betaald. Een schuldig erkenning kwalificeert niet voor de vrijstelling.

De verkrijger moet de schenking(en) in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning. Op het moment van de schenking(en) moet de verkrijger voldoen aan de leeftijdseis, terwijl de feitelijke besteding na het bereiken van de 40 jarige leeftijd kan plaatsvinden. Als de schenking niet tijdig is besteed, moet dat aan de inspecteur worden gemeld.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen een schenkingsovereenkomst op te stellen die aan alle formele vereisten voldoet. 

Aangifte schenkbelasting

Ondanks dat de schenking is vrijgesteld van schenkbelasting, moet er toch een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gedaan.

De termijn voor het opleggen van de aanslag is vastgesteld op 5 jaar.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen bij uw aangifte schenkbelasting.

U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen

Dus bijvoorbeeld € 30.000 in 2020, 2021 én in 2022 (of in 2021, 2022 én in 2023 als u de schenking krijgt in 2021). U of uw partner moet dan wel jonger zijn dan 40 jaar én u moet voldoen aan de rest van de voorwaarden.

Vraag de vrijstelling wel ieder jaar aan in de aangifte schenkbelasting.

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog €5.677 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders, of €2.274 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Het is wel mogelijk om een deel van een schenking te gebruiken voor iets anders dan uw eigen woning:

  • Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de €106.671 een bedrag van maximaal €27.231 besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
  • Krijgt u de schenking van iemand anders? Dan mag u van de €106.671 een bedrag van maximaal €2.274 besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
  • Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 27.231 vrij besteden. In het 2e en 3e jaar mag u daarnaast €5.677 belastingvrij ontvangen van uw ouders, of €2.274 als u de schenking van iemand anders kreeg. Die bedragen mag u ook vrij besteden.

Schenkingsvrijstelling per 1 januari 2023 verlaagd!

De Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023, dat in september 2022 bekend wordt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88