Belastingvrij schenken voor een eigen woning

Wilt u schenken aan iemand voor zijn of haar eigen woning? Over een schenking tot € 103.640 is onder voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn.

Voorwaarden verkrijger 

De vrijstelling geldt alleen indien de verkrijger of diens partner een leeftijd heeft tussen de 18 en 40 jaar. Aan dit vereiste wordt nog voldaan indien de verkrijger/partner op de dag van de schenking 40 jaar is geworden.

Voorwaarden schenking

De verkrijger moet de schenking gebruiken voor:

  • de aankoop van een eigen woning.
  • de verbouwing van een eigen woning.
  • de aflossing van een eigenwoningschuld.

De schenking moet daadwerkelijk zijn betaald. Een schuldig erkenning kwalificeert niet voor de vrijstelling.

De verkrijger moet de schenking(en) in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning. Op het moment van de schenking(en) moet de verkrijger voldoen aan de leeftijdseis, terwijl de feitelijke besteding na het bereiken van de 40 jarige leeftijd kan plaatsvinden. Als de schenking niet tijdig is besteed, moet dat aan de inspecteur worden gemeld.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen een schenkingsovereenkomst op te stellen die aan alle formele vereisten voldoet. 

Aangifte schenkbelasting

Ondanks dat de schenking is vrijgesteld van schenkbelasting, moet er toch een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gedaan.

De termijn voor het opleggen van de aanslag is vastgesteld op 5 jaar.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen bij uw aangifte schenkbelasting.

Voorbeeld:

Op 30 augustus 2020 doet u een schenking van € 103.640.
Vóór 1 maart 2021 moet u de aangifte indienen.
De schenking moet uiterlijk 31 december 2022 aan de eigen woning zijn besteed.
Vóór 1 juni 2023 bij de inspecteur melden als de schenking niet (volledig) juist is besteed.
De definitieve aanslag moet uiterlijk op 30 augustus 2025 worden opgelegd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88