Belastingvrij schenken voor een eigen woning (in 2024 afgeschaft) en verkoop van een woning tegen de WOZ waarde aan een kind

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning heette vroeger ‘Jubelton’. Deze eenmalige vrijstelling is in 2023 verlaagd naar €28.947 en vanaf 2024 afgeschaft. 

Een van de voorwaarden voor de vrijstelling was dat de verkrijger de schenking(en) in maximaal drie jaar besteedt aan zijn eigen woning. Schenkingen die in 2022 zijn gedaan, moeten dus voor 31 december 2024 aan de eigen woning zijn besteed. Voor schenkingen die in 2023 zijn gedaan, is de termijn 31 december 2025. Als de schenking niet tijdig is besteed, moet dat aan de belastingdienst worden gemeld.

Verkoop van een woning tegen de WOZ waarde aan een kind

Lange tijd was onduidelijk of  sprake is van een belaste schenking als een ouder een woning aan een kind verkoopt tegen de WOZ waarde terwijl de getaxeerde werkelijke waarde hoger is. In een  besluit is vastgelegd dat bij verkoop van een woning tegen een lagere prijs dan de vrije verkoopwaarde, voor de bepaling of sprake is van een schenking, de WOZ-waarde van toepassing is. Bij verkoop van een woning tegen de lagere WOZ-waarde is dus geen schenkbelasting verschuldigd.

De werkelijke waarde kan ook lager zijn dan de WOZ-waarde. Dan ligt schenken van de woning niet voor de hand. In het besluit is bepaald dat als een woning wordt verkocht voor die lagere waarde en de koopsom dezelfde dag geheel wordt kwijtgescholden, het object van schenking de woning is. De fiscale schenking is dan de WOZ waarde. Als de koopsom wordt omgezet in een lening die een dag na de juridische overdracht wordt kwijtgescholden, is de schenking gelijk aan het bedrag van de kwijtschelding.

Bij overdracht van de woning is de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd over de werkelijke waarde (dus niet de WOZ-waarde). Voor woningen waar uw kind zelf gaat wonen, is het tarief 2% (voor starters onder voorwaarden zelfs 0%). Voor al het andere onroerend goed is de overdrachtsbelasting 10,4%. Als een woning wordt geschonken is de verkrijger overdrachtsbelasting en schenkbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden kan de overdrachtsbelasting worden verrekend met de schenkbelasting. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88