NL | EN

Vanaf 2017 verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning weer € 100.000

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is vanaf 1 januari 2017 weer verhoogd naar €100.000. Dat is dan geen tijdelijke vrijstelling maar één die permanent in de wet wordt opgenomen. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die ouder zijn dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn.

Algemeen

De begiftigde moet de schenking wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Ook mag met de schenking de eigenwoningschuld afgelost worden. De vrijstelling geldt bovendien als een eigen woning wordt geschonken. De schenking moet daadwerkelijk zijn betaald. Een schuldig erkenning kwalificeert niet voor de vrijstelling. Er is in het verleden goedgekeurd dat een kwijtschelding op een bestaande eigenwoningschuld onder de vrijstelling valt.

Als de vrijstelling niet helemaal in het (eerste) jaar wordt gebruikt, kan de verkrijger het restant in de twee daarop volgende jaren gebruiken. De verkrijger moet de schenking(en) in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden aangewend voor de eigen woning. Op het moment van de schenking(en) moet de verkrijger voldoen aan de leeftijdseis, terwijl de feitelijke besteding na het bereiken van de 40 jarige leeftijd kan plaatsvinden.

De vrijstelling wordt slechts verleend als de schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan. Er geldt één uitzondering. De schenking mag wel plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de vrijstelling is besteed. Het is dus niet meer toegestaan om een eigen woning schenking herroepelijk te maken.

De termijn voor het opleggen van de aanslag is met 2 jaar verlengd en vastgesteld op 5 jaar. Als de schenking niet tijdig is besteed, moet dat aan de inspecteur worden gemeld.

 Voorbeeld:

  • 30 augustus 2017: schenking van € 100.000
  • vóór 1 maart 2018 aangifte indienen
  • schenking moet uiterlijk 31 december 2019 aan de eigen woning zijn besteed
  • vóór 1 juni 2020 bij de inspecteur melden als de schenking niet (volledig) juist is besteed
  • de aanslag moet uiterlijk op 30 augustus 2022 worden opgelegd

Overgangsrecht

Het overgangsrecht voor situaties waarin al eerder een schenking is ontvangen waarvoor een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling, is complex. De verkrijger mag per schenker maar eenmaal in zijn leven gebruik maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning. Als dus al eerder (voor 1 januari 2017) van dezelfde schenker een schenking is ontvangen waarvoor een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling, is in beginsel geen beroep meer mogelijk op een verhoogde vrijstelling. Onder omstandigheden kan toch nog wel een beroep worden gedaan op de vrijstelling. Er bestaan drie groepen verkrijgers:

Verkrijger heeft alleen vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling benut
Als u in 2015 € 27.432 of in 2016 €27.570 vrijgesteld heeft geschonken, kunt u in 2017 of 2018 nog aanvullend maximaal €46.984 vrijgesteld schenken. Als u niets heeft gedaan in 2015 of in 2016, kunt u in 2017 aanvullend maximaal €27.650 vrijgesteld schenken.

Verkrijger heeft tussen 2010 en 2014 een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling
U kunt u in 2017 geen schenking doen met toepassing van de verhoogde vrijstelling van maximaal €100.000. Voor deze groep geldt geen inhaalmogelijkheid.

Verkrijgers die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling
Voor schenkingen in 2015 (€52.752) en 2016 (€53.016) geldt in 2017 of 2018 een aanvullende vrijstelling van maximaal €46.824.

Gelden er nog andere voorwaarden?

Ondanks dat de schenking is vrijgesteld, moet er toch een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gedaan. De vrijstelling geldt niet als de eigenwoningschuld van de partner wordt afgelost. U dient dus goed te bekijken wie eigenaar is van de woning en wie schuldenaar is van de eigenwoningschuld. Dit punt speelt vooral bij samenwoners en mensen die buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Rogier Pak werkte mee aan de volgende animatie over de hoge schenkingsvrijstelling:

Deze video is een TaxVisions-animatie van de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen, een maatregel uit het Belastingpakket 2016 dat is gepresenteerd op Prinsjesdag 2015.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht

Wij zijn u graag van dienst