Testament

Als u overlijdt zonder een testament te hebben opgesteld, dan is het wettelijke erfrecht van toepassing. Het wettelijke erfrecht wijst aan wie uw erfgenamen zijn. Als u een echtgenoot en kinderen heeft dan zegt de wet ook iets over de verdeling van uw nalatenschap. Alle bezittingen en schulden worden dan eigendom van de langstlevende en de kinderen krijgen voor hun erfdeel een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Als u zelf over uw nalatenschap wilt beschikken, kunt u een testament opstellen. Een testament is een notariële akte waarin uw uiterste wil wordt vastgelegd. Vaak kan door het opstellen van een testament bij overlijden belasting worden bespaard. Het testament is daarom een belangrijk instrument bij estate planning.

Voorbeeld kleinkindlegaten

Piet (85) heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Wij hebben Piet geadviseerd om kleinkindlegaten in zijn testament op te nemen. Ieder kleinkind heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van €25.187. Als Piet aan ieder kleinkind een geldbedrag legateert ter grootte van deze vrijstelling, kan een belastingbesparing van maximaal 20%, ofwel circa €5.000 per kleinkind worden gerealiseerd. Per saldo leveren de kleinkindlegaten bij het overlijden van Piet een belastingbesparing op van ongeveer €20.000.

Uitsluitingsclausule

Een belangrijke testamentaire bepaling is de uitsluitingsclausule. De uitsluitingsclausule zorgt er voor dat de verkrijging privévermogen is van (bijvoorbeeld) uw kind. Met de uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat uw kind de verkrijging bij echtscheiding moet delen met de ex-echtgenoot. Bij overlijden van het kind of diens partner kan een uitsluitingsclausule de eigen mogelijkheden van het kind voor estate planning in de weg zetten. Daarom kan bepaald worden dat de uitsluitingsclausule niet geldt indien het huwelijk van het kind eindigt door overlijden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Naast de hiervoor beschreven bepalingen, zijn er ook andere testamentaire bepalingen mogelijk. Het is belangrijk dat u zich bij het opstellen van testamenten laat adviseren door een partij die zowel de civiele als de fiscale wetgeving goed overziet. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88