Besloten fonds voor gemene rekening (familiefonds)

In het kader van estate planning kan een Besloten fonds voor gemene rekening – een familiefonds – nuttig zijn. Het fonds kan gebruikt worden om het familiekapitaal ook na schenking en vererving bij elkaar te houden.

Structuur

De participanten (bijvoorbeeld de ouders en/of de kinderen) brengen vermogen bijeen in het fonds. In ruil daarvoor krijgen zij participaties uitgereikt waarvan de waarde gelijk is aan het ingebrachte bedrag. In de fondsvoorwaarden wordt onder andere vastgelegd op welke wijze en aan wie participaties overgedragen mogen worden. Ook wordt vastgelegd op welke manier er uitkeringen worden gedaan aan de participanten. Vaak wordt er een stichting opgericht die het fondsvermogen bewaart en beheert. Zo wordt er een splitsing aangebracht tussen economische en juridische eigendom. De participanten hebben de economische eigendom van het fondsvermogen. De stichting is juridisch eigenaar en het bestuur van de stichting bepaalt wat er met het vermogen gebeurt. Meestal zijn de oprichters van het fonds en van de stichting ook de eerste bestuursleden. Ouders kunnen de (klein)kinderen vertrouwd maken met het bezitten van vermogen.

Vermogensoverdracht

Periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) kunnen participaties aan de (klein)kinderen worden geschonken. Volgende generaties verkrijgen daardoor een deel van het familiekapitaal zonder erover te kunnen beschikken.

Fiscale aspecten

Over de waarde van de geschonken participaties is schenkbelasting verschuldigd. De waardestijging van de geschonken participaties is onbelast. De participanten betalen inkomstenbelasting over de waarde van hun bezit. Meestal betreft het vermogen in box 3. Voor fiscale transparantie is vereist dat:

1. participaties slechts vrij kunnen worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van een participant of aan het fonds zelf; of

2. participaties slechts kunnen worden overgedragen met toestemming van alle participanten of aan het fonds zelf.

Het besloten fonds is fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het fonds kan geld lenen bij de eigen B.V. Let dan op de wetgeving voor DGA’s die van hun B.V. lenen.

Vastgoed

Ook voor het gezamenlijk beleggen in onroerend goed kan een familiefonds worden ingesteld. Het periodiek schenken van participaties ligt dan niet voor de hand vanwege de overdrachtsbelasting. Daarom wordt zo’n familiefonds net weer iets anders opgezet, namelijk met een lening waarop kan worden kwijtgescholden. Het onroerend goed komt op naam van de stichting te staan. Wij hebben veel ervaring met familiefondsen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , ,