Nieuwe wetgeving voor DGA’s die van hun B.V. lenen

Als het aan het huidige kabinet ligt gaat de fiscale wetgeving voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ingrijpend veranderen. Voortaan moeten DGA’s over leningen van hun eigen B.V. inkomstenbelasting betalen voor zover deze meer bedragen dan € 500.000. Het kabinet beoogt daarmee langdurig uitstel van belastingheffing tegen te gaan.

Kort gezegd komt het op het volgende neer:

– Een DGA mag nog steeds onbeperkt lenen van zijn eigen BV voor de financiering van zijn eigen woning in box 1.

– Verder mag de DGA vanaf 2022 tot maximaal € 500.000 lenen. Als er meer wordt geleend wordt het meerdere als dividenduitkering belast. Bij de beoordeling tellen ook de schulden van de partner en van (klein)kinderen mee.

Het wetsvoorstel is al een paar keer uitgesteld en wordt nu in maart 2020 verwacht. De nieuwe wetgeving moet per 1 januari 2022 ingaan. Er is veel kritiek op het wetsvoorstel omdat het ook DGA’s raakt die bezittingen – bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed – met een lening onder zakelijke condities van hun B.V. hebben gefinancierd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u DGA bent en meer dan € 500.000 van uw B.V. leent, kunnen wij samen met u naar oplossingen kijken. Mogelijke oplossingen zijn:

1. Niets doen. U kunt ervoor kiezen de leningen bij de B.V. gewoon in stand te houden en over het gedeelte boven de € 500.000 inkomstenbelasting te betalen. Dit kan aantrekkelijk zijn indien u in box 3 (na afrekening) meer rendement maakt dan de rente die u verschuldigd bent aan uw B.V.


2. Actie uitstellen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat de nieuwe wetgeving pas op 1 januari 2022 in. De eerste peildatum waarop de lening getoetst wordt is 31 december 2022. U kunt er voor kiezen om tot die tijd geen actie te ondernemen. Let wel: het box 2 tarief bedraagt in 2020 26,25% en vanaf 2021 26,9%.


3. Herfinancieren. U kunt de lening bij uw B.V. proberen over te sluiten naar een ander (bijvoorbeeld een bank). Over de fiscale gevolgen hiervan kunnen wij u adviseren.


4. Lening(en) aflossen met privévermogen. Indien u over voldoende vermogen in privé beschikt kunt u uw schuld aan uw B.V. (gedeeltelijk) aflossen.

5. Leningen aflossen met vermogen uit de B.V. Indien u niet over voldoende privévermogen beschikt kunt u vermogen uit uw B.V. halen (door middel van dividenduitkering of terugbetaling agio) en hiermee (gedeeltelijk) uw schulden aan de B.V. aflossen.

Aan alle bovengenoemde mogelijkheden zitten (grote) fiscale en financiële consequenties. Wij adviseren u graag bij uw keuze!

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88