Nieuwe wetgeving voor DGA’s die van hun B.V. lenen (excessief lenen)

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot €700.000 onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Hiermee is beoogd langdurig uitstel van belastingheffing tegen te gaan. Wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder meer dan €700.000 leent, wordt het meerdere belast met 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Het eerste toetsmoment is 31 december 2023.

Kort gezegd komt het op het volgende neer:

  • Een DGA mag nog steeds onbeperkt lenen van zijn eigen BV voor de financiering van zijn eigen woning in box 1. Hetzelfde geldt voor de financiering van een eigen woning van een (klein)kind of (groot)ouders.
  • Verder mag de DGA vanaf 2023 tot maximaal €700.000 lenen. Als er meer wordt geleend, wordt het meerdere als dividenduitkering belast. Bij de beoordeling tellen ook de schulden van de partner mee. Ook kinderen kunnen ieder tot €700.000 van de B.V. van hun ouders lenen. Het meerdere wordt bij de schuld van de ouders opgeteld die daar dan voor belast worden voor zover de totale schuld boven de grens uitkomt.
  • Civielrechtelijk blijft de schuld bestaan. Die wordt dus niet verminderd met het ‘dividend’. De hoge schuld blijft ook in box 3 aanwezig. 

Deze nieuwe wetgeving raakt ook DGA’s die bezittingen – bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed – met een lening onder volstrekt zakelijke condities van hun B.V. hebben gefinancierd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u DGA bent en meer dan €700.000 van uw B.V. leent, kunnen wij samen met u naar oplossingen kijken. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Niets doen. U kunt ervoor kiezen de leningen bij de B.V. gewoon in stand te houden en over het gedeelte boven de €700.000 inkomstenbelasting te betalen. Dit kan aantrekkelijk zijn indien u daardoor geen box 3 belasting betaalt omdat uw netto vermogen lager is dan het heffingvrij vermogen.
  • Lening(en) aflossen met privévermogen. Indien u over voldoende vermogen in privé beschikt kunt u uw schuld aan uw B.V. (gedeeltelijk) aflossen. U kunt bijvoorbeeld uw effectenportefeuille of onroerend goed aan uw B.V. overdragen ter aflossing van het bovenmatige deel van uw schuld.
  • Herfinancieren. U kunt de lening bij uw B.V. proberen over te sluiten naar een ander (bijvoorbeeld een bank). Over de fiscale gevolgen hiervan kunnen wij u adviseren. 
  • Leningen aflossen met vermogen uit de B.V. Een andere mogelijkheid is om dividend uit te keren uit uw B.V.  Dat kost in 2023 26,9% inkomtenbelasting. Vanaf 2024 is de eerste €67.000 dividend (€134.000 voor gehuwden) belast met 24,5%. Het meerdere is belast met 31% inkomstenbelasting. Als er onbelast agio in de B.V. is gestort of de B.V. is opgericht met een hoog aandelenkapitaal, kunt u onder voorwaarden ook onbelast vermogen aan de B.V. onttrekken.

Aan alle bovengenoemde mogelijkheden zitten (grote) fiscale en financiële consequenties. Het is daarom nuttig om uw situatie op tijd in kaart te brengen en mogelijke stappen en de gevolgen daarvan te onderzoeken. Wij adviseren u graag over uw vermogensplanning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88