Nieuwe wetgeving voor DGA’s die van hun B.V. lenen

Als het aan het huidige kabinet ligt gaat de fiscale wetgeving voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ingrijpend veranderen. Vanaf 31 december 2023 moeten DGA’s over leningen van hun eigen B.V. inkomstenbelasting betalen voor zover deze meer bedragen dan €700.000. Het kabinet beoogt daarmee langdurig uitstel van belastingheffing tegen te gaan. In het coalitieakkoord is afgesproken om de grens te verhogen van €500.000 naar €700.000.

Kort gezegd komt het op het volgende neer:

  • Een DGA mag nog steeds onbeperkt lenen van zijn eigen BV voor de financiering van zijn eigen woning in box 1.
  • Verder mag de DGA vanaf 2023 tot maximaal €700.000 lenen. Als er meer wordt geleend, wordt het meerdere als dividenduitkering belast. Bij de beoordeling tellen ook de schulden van de partner mee. Ook kinderen kunnen ieder tot €700.000 van de B.V. van hun ouders lenen. Het meerdere wordt bij de schuld van de ouders opgeteld die daar dan voor belast worden voor zover de totale schuld boven de grens uitkomt.
  • Civielrechtelijk blijft de schuld bestaan. Die wordt dus niet verminderd met het ‘dividend’. De hoge schuld blijft ook in box 3 aanwezig. 

Het wetsvoorstel raakt ook DGA’s die bezittingen – bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed – met een lening onder volstrekt zakelijke condities van hun B.V. hebben gefinancierd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u DGA bent en meer dan €700.000 van uw B.V. leent, kunnen wij samen met u naar oplossingen kijken. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Niets doen. U kunt ervoor kiezen de leningen bij de B.V. gewoon in stand te houden en over het gedeelte boven de €700.000 inkomstenbelasting te betalen. Dit kan aantrekkelijk zijn indien u in box 3 (na afrekening) meer rendement maakt dan de rente die u verschuldigd bent aan uw B.V. 
  • Actie uitstellen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat de nieuwe wetgeving pas op 1 januari 2023 in. De eerste peildatum waarop de lening getoetst wordt is 31 december 2023. U kunt er voor kiezen om tot die tijd geen actie te ondernemen.
  • Herfinancieren. U kunt de lening bij uw B.V. proberen over te sluiten naar een ander (bijvoorbeeld een bank). Over de fiscale gevolgen hiervan kunnen wij u adviseren. 
  • Lening(en) aflossen met privévermogen. Indien u over voldoende vermogen in privé beschikt kunt u uw schuld aan uw B.V. (gedeeltelijk) aflossen. U kunt bijvoorbeeld uw effectenportefeuille of onroerend goed aan uw B.V. overdragen ter aflossing van het bovenmatige deel van uw schuld.
  • Leningen aflossen met vermogen uit de B.V. Indien u niet over voldoende privévermogen beschikt kunt u vermogen uit uw B.V. halen (door middel van dividenduitkering of terugbetaling agio) en hiermee (gedeeltelijk) uw schulden aan de B.V. aflossen. 

Aan alle bovengenoemde mogelijkheden zitten (grote) fiscale en financiële consequenties. Het is daarom nuttig om uw situatie op tijd in kaart te brengen en mogelijke stappen en de gevolgen daarvan te onderzoeken. Wij adviseren u graag over uw vermogensplanning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88