Nieuwe wetgeving voor DGA’s die van hun B.V. lenen (excessief lenen)

Sinds 2023 mag u samen met uw partner beperkt (onbelast) lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Hiermee is beoogd langdurig uitstel van belastingheffing tegen te gaan. Het eerste toetsmoment was 31 december 2023. Vanaf 2024 is het bedrag verlaagd van €700.000 naar €500.000. Het toetsmoment daarvoor is 31 december 2024. Wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder meer dan €500.000 leent, wordt het meerdere aangemerkt als fictief regulier voordeel en belast met inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Het is niet uitgesloten dat de grens in de toekomst nog verder verlaagd wordt.

Kort gezegd komt het op het volgende neer:

  • Een DGA mag nog steeds onbeperkt lenen van zijn eigen BV voor de financiering van zijn eigen woning in box 1. Hetzelfde geldt voor de financiering van een eigen woning van een (klein)kind of (groot)ouders.
  • Verder mag de DGA vanaf 2024 tot maximaal €500.000 lenen. Als er meer wordt geleend, wordt het meerdere als dividenduitkering belast. Bij de beoordeling tellen ook de schulden van de partner mee. Ook kinderen kunnen ieder tot €500.000 van de B.V. van hun ouders lenen. Het meerdere wordt bij de schuld van de ouders opgeteld die daar dan voor belast worden voor zover de totale schuld boven de grens uitkomt.
  • Civielrechtelijk blijft de schuld bestaan. Die wordt dus niet verminderd met het ‘dividend’. De hoge schuld blijft ook in box 3 aanwezig. 

Deze nieuwe wetgeving raakt ook DGA’s die bezittingen – bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed – met een lening onder volstrekt zakelijke condities van hun B.V. hebben gefinancierd. De regeling is ingewikkeld indien de DGA in een later jaar de excessieve schuld aflost bij zijn B.V. Die aflossing kan worden gedaan uit eigen middelen of uit een dividend. De aflossing is een negatief fictief regulier voordeel en kan worden verrekend met een dividend in het hetzelfde jaar, AB inkomen uit het jaar daarvoor of AB inkomen in de volgende 6 jaar. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een huwelijk of overlijden van een DGA kan gevolgen hebben voor deze regeling. Zo kan bij overlijden een eerder in aanmerking genomen fictief regulier voordeel leiden tot een verlies dat kan worden verrekend met de af te rekenen AB claim over beleggingsvermogen. Het is nuttig om de fiscale historie van het excessieve deel van de lening goed vast te leggen. Het is daarom nuttig om uw situatie op tijd in kaart te brengen. Wij adviseren u graag over uw vermogensplanning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88