Wanneer estate planning?

Estate planning kan op diverse momenten in beeld komen. Bijvoorbeeld:

  • zodra u een bedrijf start, herstructureert of verkoopt;
  • indien u gaat trouwen, gaat samenwonen of gaat scheiden;
  • indien u schenkingen wilt doen;
  • indien u een testament wilt opstellen;
  • bij (r)emigratie of bij aankoop van onroerend goed in het buitenland;
  • als u de hoofdprijs in de loterij wint of zelf een erfenis heeft gekregen (of gaat krijgen!)

De adviseurs van Schut & Bruggink Estate Planners helpen u graag bij het realiseren van uw wensen. In plaats van slechts trucjes toe te passen, adviseren wij op basis van persoonlijke creativiteit. Een estate plan is immers bij uitstek maatwerk en geen confectie. Wij beginnen met een uitgebreid gesprek met u. Want alleen als wij een goed inzicht hebben in uw financiële positie en wij uw wensen kennen, kunnen we tot een gedegen maatwerkadvies komen.

Vervolgens werken wij een advies uit op basis van uw informatie en uw wensen. Het kenmerk van onze adviezen is dat zij helder en praktisch zijn. Wij schetsen alternatieven en geven waar mogelijk onze voorkeur aan. Dit advies bespreken wij met u. De uitvoering wordt in overleg met u door ons begeleid. Wij bewaken dit traject. Het advies wordt dus ook uitgevoerd.

Het kan zijn dat u een specifieke vraag heeft over een bepaald onderwerp. Of dat u een ‘second opinion’ wilt over een advies dat u heeft ontvangen. Ook dan kunt u uitstekend bij ons terecht. Ook voor de afwikkeling van een nalatenschap kunt u ons inschakelen. Het is vaak noodzakelijk om diverse mogelijkheden door te rekenen voordat u een beslissing kunt nemen. Deze berekeningen voeren wij efficiënt voor u uit.

Wij zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij op declaratiebasis voor u werken en uitsluitend door u worden betaald.