Schenken en schenkbelasting (oud)

Iedereen die een schenking verkrijgt van iemand die in Nederland woont, is schenkbelasting verschuldigd.

Let op! Er is een woonplaatsfictie van toepassing. Als een Nederlander emigreert en binnen tien jaar na de emigratie een schenking doet, is Nederlandse schenkbelasting over de schenking verschuldigd.

Tarieven

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting bent verschuldigd. De verschuldigde schenkbelasting wordt berekend over de waarde van de schenking verminderd met de vrijstelling. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 – € 128.751 10% 18% 30%
€ 128.751 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen

De belangrijkste vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn:

Verkrijger Vrijstelling in € 
Partner 3.244
Kind 6.604
Eenmalig verhoogde vrijstelling kind 18-40 26.881
Extra eenmalig verhoogde vrijstelling kind 18-40 jaar (dure studie) 55.996
Eigen woning schenking 18-40 jaar 105.302
Kleinkind  3.244
Overige verkrijgers 3.244

Voorbeeld

Max doet een schenking van € 200.000 aan zijn zoon (35) en een schenking van € 150.000 aan zijn kleindochter (3).

De zoon heeft nog niet eerder een schenking van Max ontvangen en kan een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.881. Over het restant van de schenking (€ 173.119) is hij schenkbelasting verschuldigd. De eerste € 128.751 is belast tegen 10%, het meerdere tegen 20%. Per saldo is de zoon van Max € 21.748 schenkbelasting verschuldigd.

Voor de kleindochter van Max geldt een vrijstelling van € 3.244. Over het restant van de schenking (€ 146.756) is zij schenkbelasting verschuldigd. Voor de kleindochter geldt een ander tarief dan voor de zoon. De eerste € 128.751 is belast tegen 18%, het meerdere tegen 36%. Per saldo is de kleindochter van Max € 29.656 schenkbelasting verschuldigd.

Aangifte

De aangifte schenkbelasting doet u uiterlijk vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking is gedaan. Voor een schenking die niet hoger is dan de reguliere vrijstelling, te weten € 6.604 (kinderen) of €3.244 (overige verkrijgers), hoeft u geen aangifte te doen. Doet u een schenking waarvoor een hogere vrijstelling geldt, dan moet u wel aangifte doen, ook al hoeft er vanwege de vrijstelling geen schenkbelasting betaald te worden. U vindt de aangifteformulieren op de site van de belastingdienst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88