Waarom estate planning?

Schut & Bruggink Estate Planners is een onafhankelijke, deskundige en betrokken gesprekspartner op het gebied van complexe vermogensvraagstukken.

Wij adviseren over:

  • De familie: samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, schenkingen en testamenten, echtscheiding en overlijden, bewind over vermogen, boedelafwikkeling, aangifte erfbelasting, financieel plan ten behoeve van de familie
  • Het vermogen: fiscaliteit bij aankoop woning (tweede woning in het buitenland), fondsen voor gemene rekening, vermogensstructurering in holdingvennootschappen, familie stichtingen, trusts en andere doelvermogens, schenkings-, erf- en inkomstenbelasting, voorkoming dubbele belasting in belastingverdragen
  • De onderneming: familiebedrijven, oprichting en herstructurering, Stichting Administratiekantoren, bedrijfsopvolging en –overdracht

Schut & Bruggink Estate Planners heeft grondige fiscale en civiele kennis en jarenlange ervaring binnen ons vakgebied. We zijn betrokken bij onze cliënten en hebben inlevingsvermogen. Omdat ieder individu een persoonlijk verhaal heeft, is er geen standaard oplossing te bedenken. Wij bieden u een persoonlijk en onafhankelijk advies waarbij rekening wordt gehouden met alle krachten binnen het speelveld van estate planning. De juridische en fiscale experts van Schut & Bruggink Estate Planners bieden voor ieder vermogensvraagstuk een maatwerk oplossing.

Tevens zijn wij altijd opzoek naar de beste juridische en fiscale oplossingen voor de vermogende relatie. We nemen de leiding en kunnen coördineren als er meer deskundigen bij betrokken zijn. Schut & Bruggink Estate Planners beschikt over een uitgebreid netwerk van onafhankelijke specialisten in Nederland en in het buitenland. We hebben zelf veel civiele en fiscale kennis in huis.

Onze medewerkers zijn aangesloten bij het internationale netwerk van de Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), het Register Belastingadviseurs (RB) en de Federatie Financieel Planners (FFP).

Patchworkgezin

Het vererven van vermogen is een belangrijk aandachtspunt in patchworkgezinnen, dat zijn samengestelde gezinnen. Daar dient aandacht besteed te worden aan de verzorgingsbehoefte van de langstlevende, het vererven van familievermogen door de eigen kinderen en de positie van stiefkinderen. Paul Schut was te gast bij BNR Vermogen en u kunt dit gesprek hier terugluisteren.

Financiële planning

Een volledig estate plan begint met een juiste weergave van uw
inkomens- en vermogenspositie. Ook het inkomen van de langstlevende partner is van belang. Dit alles wordt door ons eerst volledig in kaart gebracht. Pas dan kan er gekeken worden naar schenkingsmogelijkheden en testamentvarianten. Financiële planning is voor ons nauw verbonden met estate planning. Een financieel plan kan ook gewenst zijn als u een gouden handdruk ontvangt of als u van werkgever verandert. Het opstellen van een financieel plan is voor ons vertrouwd werk. Ook als de nadruk niet op estate planning ligt.